Σας δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβληθεί το τίμημα εντός 14 ημερολογιακών ημερών υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν και η συσκευασία του βρίσκονται στην άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και την απόδειξη παραλαβής. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την UNIBYTE και επιβαρύνουν τον πελάτη.